Erik Johansson

Gädda

10180 g - 115 cm

2008-05-01

Vättlandsån