Erik Johansson 

Gädda

7150 g 
105 cm

2009-04-29

Vättlandsån