Eva Carlsson

Skärsnultra

150 g 

2008-07-31

Svartskären

Skärsnultrans kännetecken
- Den svarta pricken framför bakfenan
- Det svarta mun-formade märket bakom ögat