Jens Hansson 

Gädda

7300 g 
103 cm

2009-04-29

Vättlandsån