Johnny Nyström 

Berggylta

910 g 

2011-06-05

Väst Strömstad