Johnny Nyström 

Fjärsing

170 g 

2011-06-11

Väst Strömstad