Johnny Nyström 

Gädda

1800 g 

2011-09-04

Strömsvattnet