Johnny Nyström 

Makrill

878 g 

2011-09-10

Väst Strömstad