Johnny Nyström 

Taggmakrill

230 g 

2011-07-30

Väst Strömstad