Johnny Nyström 

Torsk

1980 g 

2011-08-01

Väst Strömstad