Strömstads Sportfiskeklubb Klubbrekordsregler

 

 1. För att få registrera en fisk som klubbrekord, är första villkoret att man före fångsten är anmäld som medlem i Strömstads Sportfiskeklubb.
   
 2. Fisken skall fångats under Sportfiskemässiga former, alltså med spö vid spinn, flugfiske, mete, kustfiske, havsfiske, trolling och pimpel. Fisk fångad på havsis med handmeta, dörj, ståndkrok eller angeldon godkännes ej. Ej heller fisk fångad på liknande sätt från båt eller land. För sötvatten godkänns ej fisk fångad med sax, ståndkrok, angeldon eller dylikt.
  All nätfångad fisk samt fisk fångad med dylika redskap godkännes ej.
  Ej heller godkännes fångad fisk om spöt överlämnats till någon annan person under drillning. Fisken skall vara krokad i mun eller svalg.
   
 3. Alla fiskarter fångade i svenskt vatten godkänns endast. För fiskar fångade i övriga länder kan anmälan ske till en egen rekordlista.
 4. Fiskens artidentitet måste kunna styrkas. I eget intresse skall anmälaren bifoga så god dokumentation som möjligt. Ett tydligt foto av fångsten bör alltid bifogas med anmälningen. Vid fotografering skall fisken vara liggande och bredvid fisken skall ett referensföremål finnas t.ex. måttband, tändsticksask el dyl. Bifoga gärna en vacker bild av fisken och fångstmannen.
   
 5. Fiskarter som lätt kan förväxlas med andra, måste uppvisas för Lars Hansen. Fisken kan överlämnas i färskt eller i djupfryst tillstånd. Om du är osäker skall du alltid kontakta Lars Hansen
 6. Anmälan om fångat klubbrekord skall snarast inlämnats, dock senast en månad efter fångstdatum.
   
 7. Fisken ska vägas på godkänd kontrollerad våg eller på Super Samson eller på dylika vågar som är av hög kvalitet. Tävlingskommittén handhar godkänd våg om så behövs. Kontrollerade och godkända vågar finns bland annat i affärer, postkontor, mm.
   
 8. Mätning av fisken skall ske från nos till stjärt, ihopvikt, och skall styrkas av minst ett vid mätningen närvarande vittne.
  (Undantag om fisken skall återutsättas, men då skall foto finnas)

   

            Anmälan sker via telefon eller e-post till tävlingskommittén, Lars Hansen

            Bilder på rekordfiskar mailas helst till fiske@larshansen.se

            Tel 0526-60588, 0730-811554.

 

Klicka här för aktuella klubbrekord i Strömstads Sportfiskeklubb!