Lars Hansen 

Gädda

425 g - 41 cm

2011-10-16

Strömsvattnet