Lars Hansen 

Abborrar från Färingen

950 g + 900 g

Balanspirk

2009-02-23

Inte så lätt att va själv när man ska ta kort, men med självutlösaren gick det ju riktigt bra!