Lars Hansen 

Makrill

775 g 

2009-09-15

Mörholmen