Lars Ohlsson 

Abborre

643 g 

2011-02-17

Rambergstjärn