Lars Hansen 

Paddtorsk

120 g 

2010-06-09

Väst Strömstad