Lars Hansen 

Pigghaj

1650 g 

2009-10-18

Väst Strömstad