Lars Hansen

Rödspätta

350 g

2008-09-22

Strömstad hamn

Rödspättan saknade stjärtfena!! 

Lars Hansen

Rödspätta

100 g

2008-04-20

Strömstad hamn