Lars Hansen

Sej

350 g

2008-04-20

Strömstad hamn