Lillian Gjermo 

Skärsnultra

126 g 

2011-08-05

 Väst Strömstad