Mats Bejhed med sin fina abborre från

Färingen, tagen på trolling

1620 g