Stefan Tingelholm 

Makrill

1080 g

2011-09-09

Väst Strömstad