Johnny Nyström 

Gädda

8800 g - 114 cm 

2010-06-29

Strömsvattnet