Johnny Nyström 

Gädda

7850 g - 101 cm 

2010-06-08

Strömsvattnet