Lars och Eva Hansen, Lillian Gjermo och Johnny Nyström
åkte till Sopperödsvattnet på nyårsdagen.

Isen mätte mellan 12-15 cm


Johnny Nyström tog dagens största med 450 g


Det blev även tid för grillning


Lars med abbore på en och halv hekto


Brasan värmde skönt