Stefan Tingelholm 

Makrill

920 g 

2010-10-08

Mörholmen Nordkoster