ARTJAKTEN 2006

SLUTSTÄLLNING

FISKART

Lars

HANSEN

EVA

Carlsson

Mats

bejhed

stefan

TINGELHOlM

Abborre

415

445

1620

340

Berggylta

960

1010

1250

905

Björkna

-

-

100

-

Blågylta

-

365

400

260

Fjärsing

-

-

300

-

Gädda

4700

4950

8640

3140

Gös

-

-

5200

-

Harr

-

-

500

-

Id

1305

385

-

875

Karp

-

-

1000

-

Knot

365

-

-

-

Löja

-

-

5

-

Makrill

975

805

500

760

Mört

350

120

200

190

Näbbgädda

250

-

400

350

Paddtorsk

160

-

-

240

Rötsimpa

150

50

260

50

Sandskädda

190

175

-

400

Sarv

285

205

400

270

Skrubbskädda

445

-

-

670

Sej

50

70

-

390

Stensnultra

100

45

25

50

Strömming/Sill

-

-

100

25

Stäm

-

-

40

-

Svart smörbult

-

-

-

25

Sutare

2175

1725

1950

1705

Taggmakrill

50

-

-

-

Torsk

2040

250

1500

1200

Tånglake

50

-

-

-

Vitling

175

205

25

120

Ål

290

-

1000

900

Öring

600

-

750

-

ANTAL ARTER

22

15

23

21

PLACERING

2

4

1

3

Se tidigare års Artjakter här:

2009
2008
2007

2006

Till årets Artjakt     Tillbaks till startsidan