ARTJAKTEN 2009

SLUTRESULTAT        

    1. Lillian Gjermo 27 arter + 4 bonuspoäng = 31 p
1. Lars Hansen 25 arter + 6 bonuspoäng = 31 p
      3. Johnny Nyström 21 arter + 9 bonuspoäng = 30 p
         4. Stefan Tingelholm 21 arter + 7 bonuspoäng = 28 p
5. Eva Hansen   19 arter + 3 bonuspoäng = 22 p
     6. Erik Johansson  13 arter + 2 bonuspoäng = 15 p
           7. Bo-Inge Andersson 12 arter + 1 bonuspoäng = 13 p
8 . Mats Bejhed     6 arter + 2 bonuspoäng = 8 p
   9. Dan Gråe-Nilsen  6 arter + 0 bonuspoäng = 6 p
   10. Therese Larsson    4 arter + 0 bonuspoäng = 4 p
   11. Martin Englund     3 arter + 0 bonuspoäng = 3 p
      12. Johan Mikkelsen 1 art + 0 bonuspoäng = 1 p
           

 
Mats gädda 9800 g                                                Johan gädda 9500 g

    
      Lars sutare 2175 g                                                         Eva sutare 2192 g  

   
Lars id 1125 g                                                               Eva id 675 g
                      
       
        Lillian id 851 g                                                        Lillian torsk 2110 g 

 
Lillian fjärsing 155 g                                                  Lars blågylta 350 g

  
                  Stefan blågylta 375 g                                      Erik berggylta 1230 g                                 Stefan berggylta 1100 g
                     

  
Stefan randig sjökock 100 g                                           Lars berggylta 1000 g                                       Mats berggylta 1154 g

 
Erik bäcköring 390 g                                       Eva näbbgädda 175 g                                        Mats abborre 1441 g

  
     Lillian berggylta 1420 g                                                  Lars makrill 775 g                                                   Stefan makrill 625 g 

  
Lars havsöring 1650 g                                       Stefan havsöring 2125 g                                               Bo-Inge lax 2400 g

 
Lars pigghaj 1650 g                                                 Stefan knot 125 g

 
Johnny glyskolja 169 g                                            Lars skärsnultra 50 g

 
Johnny sej 920 g                                                    Johnny vitling 390 g

 
Johnny bleka 670 g                                                   Johnny sill 232 g Största fisken i varje art ger ett bonuspoäng och är rödmarkerad
( klicka på fiskens vikt för att se bild )

 

Lars

HANSEN

EVA

Hansen

Mats

bejhed

stefan

TINGELHOlM

Martin Englund

 

THERESE
LARSSON

DAN GRÅE-NIELSEN

Bo-INGE
Andersson

ERIK

JOHANSSON

LILLIAN
GJERMO

 

JOHNNY
NYSTRÖM

 

PLACERING

2

5

8

4

11

10

9

7

6

1

3

ANTAL ARTER

25

19

6

21

3

4

6

12

13

27

21

STÖRSTA ART

6

3

2

7

0

0

0

1

2

4

9

POÄNG

31

22

8

28

3

4

6

13

15

31

30

Abborre

1150

650

1502

850

280

350

1000

75

100 

29

38

Berggylta

1000

775

1154

1100

 

 

 

 

1230

1420

920

Bleka

 

 

 

 

 

 

 

670

704

Blågylta

350

350

 

375

 

 

 

 

190

100

264

Bäcköring

 

 

 

 

 

 

 

 

390

96

150

Fjärsing

 

 

 

 

 

 

 

 

155

 

Gädda

8300

7100

9800

8000

 1080

3300

7750

600

7230

1510

1960

Glyskolja

150

 

 

75

 

 

 

 

65

169

Havsöring

1650

300 

 

2125

 

 

 

 1600

 

480 

 

Id

1125

675 

980

1040

 

 

50 

400

50 

851

378

Knot

150

125 

 

125

 

 

 

 

 

18 

 

Kolja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

Lax

 

 

2200

 

 

 

2400 

 

 

 

Lerskädda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makrill

775

 300

 

625

 

 

 

 300

 

 397

 250

Mört

125

175

125

125

60

50 

 75

86 

100 

106

259

Näbbgädda

 

175

 

320

 

 

 

 

 

176

 

Oxsimpa

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pigghaj

1650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Randig sjökock

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

Röding

548

1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rödspätta

150

 

 

 

 

 

 

 100

 

40 

460 

Rötsimpa

250

200

 

300

 

 

 

 

 100

155 

240 

Sandskädda

325

225

 

300

 

 

 

150 

 100

 135

112

Sarv

25

 

 

125

 

 50

 50

 

 

76 

300 

Sej

75

 

 

75

 

 

 

 75

 

 100

920 

Sill

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7

232 

Skrubbskädda

400

 

 

425

 

 

 

 360

 300

346 

230 

Skärsnultra

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stensnultra

25

50

 

75

 

 

 

 

 

 20

12 

Svart smörbult

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 20

35

Sutare

2175

2192

1431

 

 

 

 

 

 1800

 

 

Taggmakrill

25

25

 

 

 

 

 

 

 90

 12

 

Torsk

1250

675

 

1200

 

 

 

480 

 1640

 2110

1690 

Vitling

250

250

 

100

 

 

 

 

 

200 

 390

 

Se tidigare års Artjakter här:

2009
2008
2007

2006

Till årets Artjakt     Tillbaks till startsidan